România

Menu

clear
star_borderFormular de înregistrare politica de confidențialitate

Descrierea generală, scopul, destinatarul

Eventualele prelucrări ale datelor persoanelor fizice sunt utilizate pentru participarea la concursul internațional de arhitectură Baumit Life Challenge și gestionarea acestuia. Datele vor fi utilizate exclusiv în acest scop.

Conținutul selectat al propunerilor va fi publicat pe site-urile web ale Baumit Beteiligungen GmbH și ale filialelor sale și, de asemenea, în rețelele de socializare și în presa scrisă. În plus, conținutul nominalizat va fi transmis către Baumit Beteiligungen GmbH în scopul participării la concursul internațional.

În plus, informațiile conținute în politica de confidențialitate se aplică furnizării formularului și exploatării site-ului web.Baza legală, revocarea și ștergerea

Operatorul și organizatorul au un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit f GDPR) în ceea ce privește gestionarea eficientă din perspectivă promoțională a concursului. În plus, solicitantul are un interes legitim de a crește gradul de conștientizare a mărcii și prezența pe piață.

Ștergerea datelor are loc, în măsura posibilului, imediat după revocarea de către persoana vizată conform Art. 21 GDPR, dacă persoana vizată este o persoană fizică.


Informații generale și drepturile persoanelor vizate

Nu există nicio obligație legală și/sau contractuală de a prelucra datele.

Dezvăluirea datelor către terți nu are loc, decât dacă emiterea datelor este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor legale în fața unei instanțe sau a unei autorități publice.

Persoana fizică în cauză are în orice moment dreptul de acces la informații, indiferent dacă și ce date cu caracter personal sunt prelucrate. În plus, persoana are dreptul la rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, precum și la portabilitatea datelor. Dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal este contrară legii privind protecția datelor sau că au fost încălcate drepturile sale de protecție a datelor, există și posibilitatea de a face plângere la autoritatea de supraveghere competentă.Formular de acceptare a politicii de confidențialitate pentru „În așteptarea deschiderii”


Descrierea generală, scopul, destinatarul


Datele cu caracter personal prelucrate, cum ar fi adresa de e-mail vor fi utilizate în scopul informării despre deschiderea procesului de votare. O transmitere ulterioară a datelor prelucrate către terți nu are loc.

Baza legală, revocarea și ștergerea

Solicitantul consimte la prelucrarea datelor în scopul descris (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR).

Ștergerea datelor are loc imediat după revocarea de către persoana vizată, în orice caz după îndeplinirea scopului.

Informații generale și drepturile persoanelor vizate

Nu există nicio obligație legală și/sau contractuală de a prelucra datele.

Dezvăluirea datelor către terți nu are loc, decât dacă emiterea datelor este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor legale în fața unei instanțe sau a unei autorități publice.

Persoana fizică în cauză are în orice moment dreptul de acces la informații, indiferent dacă și ce date cu caracter personal sunt prelucrate. În plus, persoana are dreptul la revocare, rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării, precum și la portabilitatea datelor. Dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal este contrară legii privind protecția datelor sau că au fost încălcate drepturile sale de protecție a datelor, există și posibilitatea de a face plângere la autoritatea de supraveghere competentă.